Фотоволтаични системи

Фотоволтаичните електро-соларни систми
като инвестиционен продукт
                                                                     
Самостоятелна, независима система за собствена консумация на произведената електроенергия 

Както всички добре знаем единствения енергиен източник с който разполагаме неограничено това е слънцето. Фотоклетките преобразуващи слънчевата светлина директно в прав ток са познати отдавна, но чак сега технологично са узрели да дават показатели, които позволяват ефективното им промишлено използване.                                                                             
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
           Между всички ВЕИ най-ефективни се оказват фотоволтаичните системи заради своите предимства като:
  • Висока ефективност – КПД до 17% (серийно произведени модули);
  • Не се нуждаят от поддръжка, 20 год. гаранция на клетките;
  • Не загрозяват ландшафта и др.

Изграждане на фотоволтаични системи
Чрез нас можете се свържете и да получите консултация от специалисти във връзка с проектиране, изграждане, доставката и монтаж на комплексни фотоволтаични системи за производство на електроенергия, от различен тип, свързани към електропреносната мрежа или 
независими такива.

Различни видове фотоволтаични системи:   
 
                                                                                                                                                                                                                                  
Покривна система на промишлено предприятие                     
                                

Следяща система
  

Полева система  

Битова покривна система
        

        


              


                   
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ВКЛЮЧВА:
  • Консултации относно действащата нормативна база в България, касаеща ВЕИ ;
  • Консултантски дейности относно запознаване с възможностите за кандидатстване по мерки за енергийна ефективност и ВЕИ - за физически лица, юридически лица, общини, училища, детски градини и др. 
  • Насоки за стартиране на нов бизнес в областта на ВЕИ;
  • Насоки по избор на подходящ терен за фотоволтаична централа;
  • Слънчево-енергиен одит на терени съгласно действащата нормативна база в България.