Възприемане на цветовете

 "Топли" и "студени" цветове


От физиката знаем, че светлината се разпространява от източника във вид на вълнообразно движещи се различно осветени лъчи. Така например, при преминаването на слънчевата светлина през стъклена призма, тя се разлага на червени, оранжеви, жълти, зелени, сини и виолетови. За да имаме представа за цвета на една боя е необходимо да са налице няколко условия:  • Естествена или изкуствена светлина, която да попадне върху отделните частици на боята, а от друга страна, след като светлината се отрази от тези частици, да попадне в окото на зрителя.
  • Нормално възприемащ човешки орган на зрението, който да оформи усещанията за цветовете.
     Една част от оцветените бои имат свойството да отразяват само жълтите лъчи на светлината, а поглъщат всички останали лъчи. Ето защо такива бои ни изглеждат жълти. Друга част от тях отразяват само червените лъчи и поглъщат всички останали - такива наричаме червени и т.н.

     Тези бои, които отразяват почти всички светлинни лъчи, а поглъщат съвсем малка част от тях изглеждат бели. В зависимост от погълнатите лъчи някои от белите бои са с различни нюанси (по-малко бели от други). Черните бои дължат цвета си на свойството да поглъщат почти всички лъчи на светлината.

    По научен път е доказано, че усещанията за цветовете на боите е различно при различните хора. Съществува условно делене на цветовете на "топли", "студени" и "неутрални" . Жълтите, оранжевите, червените и част от виолетовите наричаме "топли", а сините, зелените и друга част от виолетовите - "студени". Всички топли цветове ни внушават по психо-физичен път, до някаква степен, представите за топло. Чрез студените тонове художниците получават цветовете за изобразяване на вода, ливади, гори, планини, небе и т.н. Те също по психо-физичен път ни внушават представа за прохлада. Така например има по-топли и по-студени червени бои; по-топли и по-студени жълти, оранжеви и някои виолетови цветове. Същото е валидно и за групата на студените цветове.

    Към неутралните цветове спадат белите, черните и сивите. Те също могат да изглеждат по-топли или по-студени, ако отразяват по-големи или по-малки количества лъчи. В общата палитра на цветовете сивите тонове играят съществена роля за създаване на обща хармония, за получаване на въздушност и пространственост.

    Осветлението играе съществена роля за определяне наситеността на цветовете на боята. Така например при изкуствено осветление те изглеждат по-интензивни, отколкото на дневна светлина.

eDi-M