Еко дом

    ПАСИВНИТЕ СГРАДИ                

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНАТА – „ПАСИВНА” КЪЩА
      Предимства на енергоефективната – „пасивна” къща

    Защо енергоефективните сгради са по-стойностен продукт от масово предлагания? 

 • Енергийна ефективност с очаквани сметки за енергия  близки до нулевите
 • Енергийна независимост
 • Термален комфорт
 • Акустичен комфорт
 • Удължаване на дълготрайността на сградата
 • По-високи нива на санитарно-хигиенните условия
 • Икономически обосновано строителство със сравнително кратък период на възвращаемост на допълнителните капиталовложения
 • Висока остатъчна стойност на имота ...още

...с енергия от слънцето
                                                           

                                                            Автономна фотоволтаична система
Икономията на енергия и добиването ù чрез соларни и фотоволтаични системи става все по-популярно. Слънчевите къщи привличат все повече вниманието на хората, особено в Германия, Австрия, Швейцария, Франция и Швеция. Слънчевите къщи са истинско чудо за спестяване на енергия, тъй като те всъщност се топлят от слънцето.
Домашната фотоволтаична система осигурява електричество за цялата къща, а соларна система доставя топла вода за домакинството и за и отопление.


Енергия от фотоволтаични системи
Използвайки фотоволтаични модули има възможност да се задоволяват нуждите на домакинството от електрическа енергия, която дори да се продава. Произведеното електричество е достатъчно за деня, съхранява се и може да се изразходва в последствие. Продажбата на електроенергия на електропреносната мрежа е един от най-добрите начини да се изплати инвестицията по закупуването на фотоволтаичната система. Икономическата изгода и независимост на тази система са плюсове, които трябва да се 
вземат под внимание.

        Фотоволтаичните системи позволяват възможност и за други приложения:
 • Автономно захранване на охранителни системи
 • Телекомуникационни системи
 • Светещи указателни табели и улично осветление
 • Светещи рекламни табели
 • Захранване на водни помпи            
За допълнителна информация и изготвяне на проекти може да използвате посочените в сайта форми за контакт с нас.