Правила и условия за ползване на eDi-M journal

Общи условия

eDi-M journal е тематично он-лайн списание с магазин, в което са представени продукти, услуги, различни идеи, съвети и предложения за оформяне на интериора в дома, дворното пространство и градината.

eDi-M journal предоставя свободен достъп на всички потребители в Интернет до съдържанието на сайта, включително и до Каталог “BG - ПРОИЗВОДИТЕЛИ – с информация за български фирми и лица, производители на продукти/услуги за дома и градината.

Потребителите на системата са фирми и лица/фирми, проявяващи интерес към предоставяните за публично ползване материали в eDi-M journal – услуги, продукти, информация за фирми, контакти.

eDi-M journal осигурява възможност на фирми и частни лица да предлагат и/или закупуват продукти/услуги, използвайки възможностите на уебсайта.

Собственост на съдържанието

eDi-M journal е Интернет списание, собственост на ЕЛЕКТРОДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД, ЕИК 200952660, регистрирано в София, България. Логото, съдържанието на уебсайта – текст и изображения е защитено от Закона за Авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

--------------------------------------------------------------------------------------------НОВО - Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА, в сила от 28.05.2018г. 

  • Личните данни, а именно - име/фирма, адрес, имейл адрес, телефон, се обработват от www.edi-m-journal.com, във връзка и за периода необходим да се предостави съответния продукт или услуга. 
  • Обработваните данни няма да се използват за изпращане на рекламни материали за продуктите на компанията, БЕЗ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ на собственика им.

Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до edi.m.bg@gmail.com.

  • Само минималното количество лични данни биват обработвани, които са абсолютно необходими за постигането на всяка специфична цел;
  • Данните са съхранявани за минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработване (например, за периода необходим да се предостави съответния продукт или услуга) и след това заличени при спазване на съответните правила и процедури;
  • Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим, само при наличие на валидно правно основание за това (например, съгласието на субекта на данни или правни задължения на администратора).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Използване на уебсайта

Изрично се забранява копирането, модифицирането, разпространението или съхраняване на съдържанието, в части или като цяло, под каквато и да е форма, без писмено разрешение от собствениците на eDi-M journal.

Забранява се използването на съдържанието на сайта и изпращане на материали с противозаконно, некоректно, подвеждащо, оклеветяващо, порнографско съдържание, или подобни материали, които дават основание за криминално престъпление или друго нарушение на закона.

eDi-M journal, уведомява че достъпът до материалите в сайта се извършва през Интернет, без ограничение, и отговорността за ползването им от лица под 18 години е отговорност на родителите.

--------------------------------------------------------------------------------------------Задължения на потребителя при регистриране

С цел предоставяне за ползване на информацията и услугите в eDi-M journal, в системата, се разграничават два вида потребители – Регистрирани и Нерегистрирани.

С желанието от Ваша страна да се регистрирате в сайта чрез Регистрация и/или изпращане на Запитване/Коментар до нашия офис, Вие се съгласявате и приемате условието, че системата записва и съхранява данните, които изпращате.

Като Клиент на eDi-M journal – потребител/фирма, Вие предоставяте доброволно, по свое желание: име, телефонен номер, адрес, обща информация за продуктите/услугите, от които се интересувате - с цел единствено да се възползвате от услугите на eDi-M journal. Не се изисква попълването като ЕГН/ID данни.

Като Потребител Вие приемате, съгласявате се, разбирате изцяло и задължително ще спазвате условията при използването на предоставените услуги от eDi-M journal.

Като Клиент на Каталог “BG продукти в сайта на eDi-M journal, чрез попълване на регистрационната форма Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна и актуална информация за себе си или фирмата, която представлявате.

Носите пълна отговорност за достоверността и коректността на изпратената от Вас информация за публикуване.

Публикувате информация единствено за Вас и/или Вашата фирма, за предоставяните продукти и услуги от Ваше име или от името на фирмата, в която работите, след изричното съгласие на нейните собственици.

Няма да публикувате и регистрирате дейности от името на трети лица или да се представяте за трети лица.

Вие, лично, отговаряте за поетите ангажименти към потребителите, отправили Ви запитване и/или сключили писмени споразумения Вас или Вашата фирма, относно неизпълнение и просрочване на договори, произтичащи вреди и щети, в следствие на поети ангажименти от Ваша страна, във връзка с публикация/регистрация на страниците на сайта или в Каталог “BG - ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Съгласни сте, че използвате платформата на eDi-M journal за представяне на Вашата фирма, дейност и/или продукти с цел популяризирането им.

С приемането на Условията за ползване Вие се съгласявате, че eDi-M journal не може, а и не е длъжен да осигурява трафик, запитвания или продажби към подадените от Вас уебсайтове и линкове.

Няма да дублирате регистрации, както и да се възползвате, като злоупотребявате с предоставените в сайта информация и услуги.

При презентирането на Ваши продукти и представянето на Вашата фирма, приемате и се съгласявате, че условията и цените за тези услуги могат да бъдат променяни, напред във времето. За тази цел eDi-M journal ще Ви уведомява на подаден от Вас актуален e-mail.

Давате съгласието си част от информацията, предоставена ни от Вас, чрез формите за Регистрация/Контакт, да бъде използвана за маркетингови и статистически цели от eDi-M journal.

Няма да извършвате действия, които нарушават общоустановените правила на общуване и комуникация, да разпространявате вируси и други, увреждащи правата или интересите на трети лица.

В случай, че установите нарушаване на някое от Вашите права Вие имате задължението и правото да уведомите администраторите на eDi-M journal, чрез посочените в сайта форми за контакт.

Съгласни сте да използвате услугите на сайта съобразно законите на Република България.

ВНИМАНИЕ: Заявление на eDi-M journal

Осъществявайки достъп до уебсайта всеки Потребител се съгласява да спазва, ненарушава условията за ползване на сайта и приема, без ограничения, тези Условия за ползване. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

eDi-M journal не носи отговорност:

·       Нито задължението да контролира публикуваните в сайта материали/информация, оферти, адреси, телефони и други форми посочени за контакт от регистриран потребител/фирма

 

·       Нито задължението да контролира публикуваните в сайта материали предоставени от регистриран потребители/фирма, защитени с авторско право, търговски марки и други обекти на чужда интелектуална собственост

 

·       В случай че някой от потребителите на системата е публикувал/предоставил информация или материал, обект на авторски права или чужда интелектуална собственост, без да има изричното съгласие на притежателя на тези матерали

 

·       За възникнали щети и врреди, произтичащи в следствие на действия и публикувана информация от трети лица в сайта.

 

·       За материали със заблуждаваща, невярна, неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация

eDi-M journal няма задължение и отговорност да следи за коректността на поетите ангажименти от страна на регистрираните лица/фирми към потребителите/клиентите. Всякакви искове от неизпълнението на поети ангажименти от регистираните лица/фирми се отнасят към конкретното лице/фирма, но не и към eDi-M journal.

eDi-M journal има правото, но не и задължението да премахва и не регистрира потребители/фирми, и да не публикува материали, в случай че не отговарят на условията за регистрация и тематичната насоченост на електронното списание.

eDi-M journal няма задължение да съхранява неограничено време всяка публикувана в сайта информация. 

--------------------------------------------------------------------------------------------Конфиденциална политика на eDi-M journal

eDi-M journal автоматично се събира информация за Вашият IP адрес, използван браузър, операционната Ви система, продължителността на престой в http://www.edi-m-journal.com/, както и посетените от Вас страници на сайта.

Предоставените данни от частни лица/фирми (адреси, телефони за връзка, описание на дейността) ще се използват, със съгласието на собственика им, с рекламни и промоционални цели. Получените данни ще се публикуват на страниците на сайта, а съдържанието ще бъде публично достояние – за всички потребители на Интернет мрежата.

Регистрацията във формите за поръчка на стоки/услуги от клиенти не изисква попълване на ЕГН или № на лични документи. Постъпващите данни (име, адрес за доставка, e-mail, телефон) са необходими за да се потвърди подадената заявка от клиента, чрез електронната форма за поръчка.

Регистрирането във формите за контакт/поръчка не дава администраторски права на потребителя да публикува – директно, информация в сайта на eDi-M journal.

Всеки регистриран потребител има задължението и правото да уведоми администраторите на eDi-M journal при промяна на собствените си или фирмени данни, за да бъдат коригирани.

Приемайки настоящите условия, Потребителите които са регистрирани под една или друга електронна форма в сайта на eDi-M journal, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани от администраторите на сайта по електронен път във връзка с поръчки и доставки на стоки и услуги.

Потребителите, желаещи да се възползват от стоките и услугите, предлагани в eDi-M journal, могат да получат съдействие и помощ от администратор на сайта, за да се регистрират според изискванията в конкретната електронна форма за заявка или покупка. E-mail за контакт: edi.m.bg@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------Ограничение на отговорност

 eDi-M journal не носи отговорност за каквито и да е щети, загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите условия.

eDi-M journal няма да носи отговорността за недиректни щети, случайни събития, имуществени или неимуществени щети в следствие на предоставените услуги.

eDi-M journal не носи отговорност относно плащания от потребители към трети лица/фирми, извършени в следствие на използваната информация от сайта, във връзка с тези лица.

eDi-M journal се стреми да поддържа актуална информация, от източниците които счита за достоверни, но не гарантира че те са такива, както и че страниците (и линковете към тях) не съдържат грешки.

eDi-M journal не носи отговорност за истинността и актуалността на изпратените към администраторите на сайта материали и съдържание.

eDi-M journal може по всяко време и по своя преценка да премахне всеки материал, публикуван или изпратен за публикуване от Потребител/Фирма в сайта.

eDi-M journal не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра върху който е разположен сайта.

--------------------------------------------------------------------------------------------Други

eDi-M journal си запазва правото:

·       Да променя технологията и дизайна на предоставените услуги, без предварително известяване.

·       Да изпраща на своите Потребители съобщения свързани с нови услуги или промени в условията/начините на използване на настоящите условия.

·       Да премахва във всеки един момент, предоставянето на всички или на някои от услугите без никакви задължения към Потребителите.

Всички извършвани промени в Условията за ползване на сайта ще бъдат оповестявани чрез публикуването има в Интернет на страниците на www.edi-m-journal.com.

eDi-M journal не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с последния вариант на настоящите Условия за ползване.